Во 2020 година, како и секогаш, и понатаму ќе останеме фокусирани кон проширување на нашата мрежа, но исто така и кон нашата главна цел, односно да обезбедиме висококвалитетни услуги.

Помеѓу план и реализација потребен е вистински кадар, а за оваа година тимот на Технотранс ги награди :

Пенка Додевска за целосна логистичка поддршка и Надица Симоновска за најдобар транспортен координатор.