Услуги

Што работиме

Услуги

img

Патен транспорт

Во широката палета на наши услуги спаѓа внатрешен и меѓународен превоз на пратки од и кон сите земји во Европа.

img

Авионски транспорт

Авионскиот превоз кон и од Македонија го вршиме во збирен начин на превоз.

img

Бродски транспорт

Технотранс може да Ви обезбеди комбиниран и дедициран начин на бродски превоз.

img

Специјален транспорт

Превоз на опасни материи (АДР), вонгабаритни пратки како и високовредносни пратки.

img

Outsourcing

Консултанстски услуги во делот на дистрибутивните процеси - outsourcing.

icon
32,125 +
испорачани пратки
icon
23,786 +
поминати км годишно
icon
12,986 +
пренесени тони стока
icon
250 +
задоволни клиенти
Услуги

Дополнителни услуги

Услуги

Покај комплетна логистика на транспорт, нашата компанија нуди и дополнителни услуги кои во себе вклучуваат:

Складирање

Складирање на стока во било кој дел процесот на производство или дистрибуција, на краток и долг временски период

Посредување

Посредување при увозно/извозно царинење на пратки со нашите партнери

Осигурување

Осигурување на стока

Кои сме ние

Технотранс е лидер во логистичкиот транспорт во Македонија